આપણે 4 ઓગસ્ટ એટલે કે રવિવારને ફ્રેન્ડશીપ ડે તરીકે ઉજવીશું પરંતુ આ દિવસ માટે જ નહિ પરંતુ સમગ્ર મિત્રતા શબ્દ અને સંબંધ પર આપણા ઘણા લેખકોએ ઘણા સારા વિચારો અભિવ્યક્ત કર્યા છે જેને આપણે ગણી માણીએ અને વિચારોનો મહિમા કરીયે.

દોસ્તીનાદસ્તાવેજ, FriendshipDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  દોસ્તીનાદસ્તાવેજ, FriendshipDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણે 4 ઓગસ્ટ એટલે કે રવિવારને ફ્રેન્ડશીપ ડે તરીકે ઉજવીશું પરંતુ આ દિવસ માટે જ નહિ પરંતુ સમગ્ર મિત્રતા શબ્દ અને સંબંધ પર આપણા ઘણા લેખકોએ ઘણા સારા વિચારો અભિવ્યક્ત કર્યા છે જેને આપણે #દોસ્તીનાદસ્તાવેજ ગણી માણીએ અને વિચારોનો મહિમા કરીયે.

#FriendshipDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણે 4 ઓગસ્ટ એટલે કે રવિવારને ફ્રેન્ડશીપ ડે તરીકે ઉજવીશું પરંતુ આ દિવસ માટે જ નહિ પરંતુ સમગ્ર મિત્રતા શબ્દ અને સંબંધ પર આપણા ઘણા લેખકોએ ઘણા સારા વિચારો અભિવ્યક્ત કર્યા છે જેને આપણે #દોસ્તીનાદસ્તાવેજ ગણી માણીએ અને વિચારોનો મહિમા કરીયે. #FriendshipDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0