વારાહી ખાતે શ્રી ભીડભંજન ગૌશાળા મા ગાયો ના ઘાસચારા નિમિત્તે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનુ 5 લાખ રૂપિયાનુ દાન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વારાહી ખાતે શ્રી ભીડભંજન ગૌશાળા મા ગાયો ના ઘાસચારા નિમિત્તે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનુ 5 લાખ રૂપિયાનુ દાન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વારાહી ખાતે શ્રી ભીડભંજન ગૌશાળા મા ગાયો ના ઘાસચારા નિમિત્તે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનુ 5 લાખ રૂપિયાનુ દાન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0