દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. #IndependenceDay #JaiHind #IndependencedayIndia #HappyIndependenceDay #IndependenceDay2020 #ProudtobeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. #IndependenceDay #JaiHind #IndependencedayIndia #HappyIndependenceDay #IndependenceDay2020 #ProudtobeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. #IndependenceDay #JaiHind #IndependencedayIndia #HappyIndependenceDay #IndependenceDay2020 #ProudtobeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ગલવાન ઘાટીમાં ભારત - ચીન ઘર્ષણમાં શહીદ થયેલ ભારતીય સૈનિકો ને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. #GalwanValley #IndianArmy #IndiaChinaFaceOff #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગલવાન ઘાટીમાં ભારત - ચીન ઘર્ષણમાં શહીદ થયેલ ભારતીય સૈનિકો ને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. #GalwanValley #IndianArmy #IndiaChinaFaceOff #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગલવાન ઘાટીમાં ભારત - ચીન ઘર્ષણમાં શહીદ થયેલ ભારતીય સૈનિકો ને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. #GalwanValley #IndianArmy #IndiaChinaFaceOff #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન. #VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન. #VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન. #VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More