રાજકારણના જ્ઞાતા, શ્રેષ્ઠ નીતિકાર, રાજ્યસભા સાંસદ તથા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા આદરણીય શ્રી અહેમદભાઈ પટેલને જન્મદિવસની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

AhemadPatel, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  AhemadPatel, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાજકારણના જ્ઞાતા, શ્રેષ્ઠ નીતિકાર, રાજ્યસભા સાંસદ તથા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા આદરણીય શ્રી અહેમદભાઈ પટેલને જન્મદિવસની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

#AhemadPatel #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાજકારણના જ્ઞાતા, શ્રેષ્ઠ નીતિકાર, રાજ્યસભા સાંસદ તથા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા આદરણીય શ્રી અહેમદભાઈ પટેલને જન્મદિવસની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ. #AhemadPatel #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0