ઉમંગ ને અમીરાઈથી જીવન વીતે નિર્વિવાદ જીવન હર્યુંભર્યું બને ને સહુને મળે આશીર્વાદ અક્ષય તૃતીયાની શુભેચ્છાઓ

AkshayaTritiya, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  AkshayaTritiya, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઉમંગ ને અમીરાઈથી જીવન વીતે નિર્વિવાદ
જીવન હર્યુંભર્યું બને ને સહુને મળે આશીર્વાદ

અક્ષય તૃતીયાની શુભેચ્છાઓ

#AkshayaTritiya #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઉમંગ ને અમીરાઈથી જીવન વીતે નિર્વિવાદ જીવન હર્યુંભર્યું બને ને સહુને મળે આશીર્વાદ અક્ષય તૃતીયાની શુભેચ્છાઓ #AkshayaTritiya #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0