સ્વતંત્રતા, સમાનતા, અને ભાઈચારાના સંદર્ભમાં ધર્મની વ્યાખ્યા કરનાર આદરણીય બાબાસાહેબ આંબેડકરને તેમની જન્મતિથિ ઉપર ભાવપૂર્વક વંદન

AmbedkarJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  AmbedkarJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વતંત્રતા, સમાનતા, અને ભાઈચારાના સંદર્ભમાં ધર્મની વ્યાખ્યા કરનાર આદરણીય બાબાસાહેબ આંબેડકરને તેમની જન્મતિથિ ઉપર ભાવપૂર્વક વંદન

#AmbedkarJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વતંત્રતા, સમાનતા, અને ભાઈચારાના સંદર્ભમાં ધર્મની વ્યાખ્યા કરનાર આદરણીય બાબાસાહેબ આંબેડકરને તેમની જન્મતિથિ ઉપર ભાવપૂર્વક વંદન #AmbedkarJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0