સપના એ નથી જે ઊંઘમાં આવે સપના એ છે જે તમને સુવા જ ન દે. - એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ

APJAbdulKalam, BirthAnniversary, MissileMan, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  APJAbdulKalam, BirthAnniversary, MissileMan, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સપના એ નથી જે ઊંઘમાં આવે સપના એ છે જે તમને સુવા જ ન દે.
- એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ

#APJAbdulKalam #BirthAnniversary #MissileMan #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સપના એ નથી જે ઊંઘમાં આવે સપના એ છે જે તમને સુવા જ ન દે. - એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ #APJAbdulKalam #BirthAnniversary #MissileMan #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0