પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન.

APJAbdulKalamSir, DeathAnniversary, MissileManofIndia, BharatRatna, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  APJAbdulKalamSir, DeathAnniversary, MissileManofIndia, BharatRatna, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન.

#APJAbdulKalamSir #DeathAnniversary #MissileManofIndia #BharatRatna #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન. #APJAbdulKalamSir #DeathAnniversary #MissileManofIndia #BharatRatna #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0