મહાન યુગ પ્રવર્તક, કવિ અને આપણા પથદર્શક ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજી (૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ - ૧૬ ઓગષ્ટ ૨૦૧૮) ને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

AtalBihariVajpayee, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  AtalBihariVajpayee, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મહાન યુગ પ્રવર્તક, કવિ અને આપણા પથદર્શક
ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજી
(૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ - ૧૬ ઓગષ્ટ ૨૦૧૮)
ને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

#AtalBihariVajpayee #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મહાન યુગ પ્રવર્તક, કવિ અને આપણા પથદર્શક ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજી (૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ - ૧૬ ઓગષ્ટ ૨૦૧૮) ને અશ્રુપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ #AtalBihariVajpayee #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0