સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે.

BestOfLuck, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  BestOfLuck, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે.

#BestOfLuck #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે. #BestOfLuck #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0