ભારતની સ્વાતંત્રતા માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી વીર શહીદ ભગતસિંહને જન્મદિવસ પર શત શત નમન.

BirthAnniversary, ShaheedEAzam, VeerBhagatSingh, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  BirthAnniversary, ShaheedEAzam, VeerBhagatSingh, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતની સ્વાતંત્રતા માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી વીર શહીદ ભગતસિંહને જન્મદિવસ પર શત શત નમન.

#BirthAnniversary #ShaheedEAzam #VeerBhagatSingh #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતની સ્વાતંત્રતા માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર મહાન ક્રાંતિકારી વીર શહીદ ભગતસિંહને જન્મદિવસ પર શત શત નમન. #BirthAnniversary #ShaheedEAzam #VeerBhagatSingh #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0