આજના આ દરેક મંગલ પર્વ આપ સહુના જીવનમાં સંકલ્પ, સરળતા અને સફળતા વધારનાર બની રહે તેમજ આપ આવનારા દિવસોમાં ખુબ આનંદપૂર્ણ જીવન જીવો એવી ભાવના અને આજના ઉત્સવોની શુભકામના.

ChaitraNavratri, HappyNavratri, GudiPadwa, HappyUgadi, ChetiChand, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ChaitraNavratri, HappyNavratri, GudiPadwa, HappyUgadi, ChetiChand, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજના આ દરેક મંગલ પર્વ આપ સહુના જીવનમાં સંકલ્પ, સરળતા અને સફળતા વધારનાર બની રહે તેમજ આપ આવનારા દિવસોમાં ખુબ આનંદપૂર્ણ જીવન જીવો એવી ભાવના અને આજના ઉત્સવોની શુભકામના.

#ChaitraNavratri #HappyNavratri #GudiPadwa #HappyUgadi #ChetiChand #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજના આ દરેક મંગલ પર્વ આપ સહુના જીવનમાં સંકલ્પ, સરળતા અને સફળતા વધારનાર બની રહે તેમજ આપ આવનારા દિવસોમાં ખુબ આનંદપૂર્ણ જીવન જીવો એવી ભાવના અને આજના ઉત્સવોની શુભકામના. #ChaitraNavratri #HappyNavratri #GudiPadwa #HappyUgadi #ChetiChand #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0