દેશપ્રેમ, વીરતા અને સાહસના પ્રતીક એવા ચંદ્રશેખર આઝાદને જન્મજ્યંતી પર શત શત નમન.

ChandrashekharAzad, चंद्रशेखरआजाद, आजाद, ChandraShekharAzadBirthAnniversary, Azad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ChandrashekharAzad, चंद्रशेखरआजाद, आजाद, ChandraShekharAzadBirthAnniversary, Azad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશપ્રેમ, વીરતા અને સાહસના પ્રતીક એવા ચંદ્રશેખર આઝાદને જન્મજ્યંતી પર શત શત નમન.

#ChandrashekharAzad #चंद्रशेखरआजाद #आजाद #ChandraShekharAzadBirthAnniversary #Azad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશપ્રેમ, વીરતા અને સાહસના પ્રતીક એવા ચંદ્રશેખર આઝાદને જન્મજ્યંતી પર શત શત નમન. #ChandrashekharAzad #चंद्रशेखरआजाद #आजाद #ChandraShekharAzadBirthAnniversary #Azad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0