ચાણસ્મા વિધાનસભાની બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે કાર્યકરો અને સમર્થકો સાથે ફોર્મ ભરીને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આભાર વ્યકત કર્યો એની એક ઝલક...

Congress_Aave_Chhe

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe

ચાણસ્મા વિધાનસભાની બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે કાર્યકરો અને સમર્થકો સાથે ફોર્મ ભરીને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આભાર વ્યકત કર્યો એની એક ઝલક...

#Congress_Aave_Chhe

ચાણસ્મા વિધાનસભાની બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે કાર્યકરો અને સમર્થકો સાથે ફોર્મ ભરીને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આભાર વ્યકત કર્યો એની એક ઝલક... #Congress_Aave_Chhe

Let's Connect

sm2p0