ગરીબોનું જીવવું મુશ્કેલ કરતી આ સરકારને, હવે ખબર પડશે કે, કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે. https://t.co/NsSyuVyZMh

Congress_Aave_Chhe…

Let's Connect

sm2p0