પોતાના જ મનની વાતો કરતી સરકાર ક્યારેય પ્રજાના મનની વાતો નથી જાણી શકી હજુ સુધી!!! https://t.co/O0S74eUaCv

Congress_Aave_Chhe…

Let's Connect

sm2p0