પહેલા કહેતા હતા ના ખઈશ, ના ખાવા દઈશ અને હવે કહે છે ના બોલીશ અને ના બોલવા દઈશ. https://t.co/ELe8Ok85ef

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai…

Let's Connect

sm2p0