જનતાનો સાથ અને સહાકર મળશે તો તમને આ નર્કાગારમાંથી મુૂક્તિ અપાવી ને જ રહીશું. https://t.co/s3W9DBRW98

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai…

Let's Connect

sm2p0