હારીજમાં જનતા સાથે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર લોકહિતના મુદ્દે થયેલી ઔપચારિક મુલાકાતની ઝલક...

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

હારીજમાં જનતા સાથે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર લોકહિતના મુદ્દે થયેલી ઔપચારિક મુલાકાતની ઝલક...

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

હારીજમાં જનતા સાથે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર લોકહિતના મુદ્દે થયેલી ઔપચારિક મુલાકાતની ઝલક... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0