પાસ અને પાટીદાર મિત્રો સાથે વાટોઘાટો કરી ચૂંટણી જંગની તૈયારી કરતા કાર્યકરો સાથેની ઝલક.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

પાસ અને પાટીદાર મિત્રો સાથે વાટોઘાટો કરી ચૂંટણી જંગની તૈયારી કરતા કાર્યકરો સાથેની ઝલક.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

પાસ અને પાટીદાર મિત્રો સાથે વાટોઘાટો કરી ચૂંટણી જંગની તૈયારી કરતા કાર્યકરો સાથેની ઝલક. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0