ભાજપ! બસ હવે જુઠ્ઠાણાં સહન નથી થતા....

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ભાજપ! બસ હવે જુઠ્ઠાણાં સહન નથી થતા....

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ભાજપ! બસ હવે જુઠ્ઠાણાં સહન નથી થતા.... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0