જવાબદાર નેતૃત્વ, ઈમાનદાર વ્યક્તિત્વ.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

જવાબદાર નેતૃત્વ,
ઈમાનદાર વ્યક્તિત્વ.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

જવાબદાર નેતૃત્વ, ઈમાનદાર વ્યક્તિત્વ. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0