નાણા, વેજાવાડા અને રોડા ગામના લોકોનો ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ મળ્યો... જનતાનો ઉમણકાભેર પ્રતિસાદથી આપ સૌનો ખૂબ-ખૂબ આભાર.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

નાણા, વેજાવાડા અને રોડા ગામના લોકોનો ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ મળ્યો... જનતાનો ઉમણકાભેર પ્રતિસાદથી આપ સૌનો ખૂબ-ખૂબ આભાર.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

નાણા, વેજાવાડા અને રોડા ગામના લોકોનો ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ મળ્યો... જનતાનો ઉમણકાભેર પ્રતિસાદથી આપ સૌનો ખૂબ-ખૂબ આભાર. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0