ભૂખમરા, બેરોજગારી, જરૂરીયાતની દવાઓના બેફામ ભાવ વધારો, પાણી માટે તરસતી જનતા, સરકારી કામમાં ધક્કા ખવડાવતી સરકાર – કોંગ્રેસ આવે છે, નવસર્જન લાવે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ભૂખમરા, બેરોજગારી, જરૂરીયાતની દવાઓના બેફામ ભાવ વધારો, પાણી માટે તરસતી જનતા, સરકારી કામમાં ધક્કા ખવડાવતી સરકાર – કોંગ્રેસ આવે છે, નવસર્જન લાવે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ભૂખમરા, બેરોજગારી, જરૂરીયાતની દવાઓના બેફામ ભાવ વધારો, પાણી માટે તરસતી જનતા, સરકારી કામમાં ધક્કા ખવડાવતી સરકાર – કોંગ્રેસ આવે છે, નવસર્જન લાવે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0