મહિલા સશક્તિકરણની જુઠી વાતો કરતી સરકાર!!! પ્રાઈવેટ સ્કૂલ-કોલેજના સંચાલકો દ્વારા બેફામ-ફી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળ જતી સરકાર

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

મહિલા સશક્તિકરણની જુઠી વાતો કરતી સરકાર!!!
પ્રાઈવેટ સ્કૂલ-કોલેજના સંચાલકો દ્વારા બેફામ-ફી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળ જતી સરકાર

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

મહિલા સશક્તિકરણની જુઠી વાતો કરતી સરકાર!!! પ્રાઈવેટ સ્કૂલ-કોલેજના સંચાલકો દ્વારા બેફામ-ફી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળ જતી સરકાર #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0