બદલાવ જરૂરી છે, કેમ કે....

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

બદલાવ જરૂરી છે, કેમ કે....

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

બદલાવ જરૂરી છે, કેમ કે.... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0