બધાને સાથે રાખીને ચાલતી સરકારમાં ફેરવવાનો વારો હવે આવી ગયો છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

બધાને સાથે રાખીને ચાલતી સરકારમાં ફેરવવાનો વારો હવે આવી ગયો છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

બધાને સાથે રાખીને ચાલતી સરકારમાં ફેરવવાનો વારો હવે આવી ગયો છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0