“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે”

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે”

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0