“દંભીઓના દંભનો થશે અંત”

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“દંભીઓના દંભનો થશે અંત”

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“દંભીઓના દંભનો થશે અંત” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0