આ સરકારમાં ધંધા રોજગાર ઠપ્પ બસ હવે એક જ અવાજ કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

આ સરકારમાં ધંધા રોજગાર ઠપ્પ
બસ હવે એક જ અવાજ
કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

આ સરકારમાં ધંધા રોજગાર ઠપ્પ બસ હવે એક જ અવાજ કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0