ભોળી જનતાના ગામની જમીનો છીનવીને એક ઉદ્યોગપતિને આપતી આ બેજવાબદાર સરકાર, રોજગારના ખોટા વાયદા આપતી આ સરકારને સાથે મળી, હરાવીને બતાવીશુ કે, કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ભોળી જનતાના ગામની જમીનો છીનવીને એક ઉદ્યોગપતિને આપતી આ બેજવાબદાર સરકાર,
રોજગારના ખોટા વાયદા આપતી આ સરકારને સાથે મળી, હરાવીને બતાવીશુ કે,
કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ભોળી જનતાના ગામની જમીનો છીનવીને એક ઉદ્યોગપતિને આપતી આ બેજવાબદાર સરકાર, રોજગારના ખોટા વાયદા આપતી આ સરકારને સાથે મળી, હરાવીને બતાવીશુ કે, કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0