“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0