જવાબ માંગતી સરકારને હવે જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

જવાબ માંગતી સરકારને
હવે
જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

જવાબ માંગતી સરકારને હવે જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0