આણંદમાં પ્રજાને સંબોધતા તથા તાનાશાહિ સરકારની પોલ ખોલતાં શ્રી રાહુલ ગાંધી દ્વારા આપેલ અદ્ભુત ભાષણ

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

આણંદમાં પ્રજાને સંબોધતા તથા તાનાશાહિ સરકારની પોલ ખોલતાં
શ્રી રાહુલ ગાંધી દ્વારા આપેલ અદ્ભુત ભાષણ

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

આણંદમાં પ્રજાને સંબોધતા તથા તાનાશાહિ સરકારની પોલ ખોલતાં શ્રી રાહુલ ગાંધી દ્વારા આપેલ અદ્ભુત ભાષણ #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0