હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0