“ખોટા વચન આપીને પુરા ન કરતી સરકાર” લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે વિકાસ કોઈ જાદુથી નથી થતો.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“ખોટા વચન આપીને પુરા ન કરતી સરકાર”
લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે
વિકાસ કોઈ જાદુથી નથી થતો.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“ખોટા વચન આપીને પુરા ન કરતી સરકાર” લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે વિકાસ કોઈ જાદુથી નથી થતો. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0