“મુખ્ય મુદ્દાઓથી ધ્યાન ભટકાવતી સરકાર” આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ આવી કુશાસીત સરકારને બદલવાનું મન બનાવી લીધું છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“મુખ્ય મુદ્દાઓથી ધ્યાન ભટકાવતી સરકાર”
આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ
આવી કુશાસીત સરકારને બદલવાનું
મન બનાવી લીધું છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“મુખ્ય મુદ્દાઓથી ધ્યાન ભટકાવતી સરકાર” આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ આવી કુશાસીત સરકારને બદલવાનું મન બનાવી લીધું છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0