ચુંટણી ભાષણમાં સ્વને મમત્વ નહીં પણ પ્રજાની સમસ્યાઓનું મહત્વ હોવું જોઈએ.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ચુંટણી ભાષણમાં સ્વને મમત્વ નહીં
પણ પ્રજાની સમસ્યાઓનું મહત્વ હોવું જોઈએ.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ચુંટણી ભાષણમાં સ્વને મમત્વ નહીં પણ પ્રજાની સમસ્યાઓનું મહત્વ હોવું જોઈએ. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0