હવે સમય આવી ગયો છે નક્કી કરવાનો, નોટબંધી કરીને હેરાન કરતી સરકાર જોઈએ છે કે નહીં?

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

હવે સમય આવી ગયો છે નક્કી કરવાનો,
નોટબંધી કરીને હેરાન કરતી સરકાર જોઈએ છે કે નહીં?

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

હવે સમય આવી ગયો છે નક્કી કરવાનો, નોટબંધી કરીને હેરાન કરતી સરકાર જોઈએ છે કે નહીં? #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0