વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0