વારંવાર રામમંદિરની ખોટી વાતો કરતી સરકાર. https://t.co/2s1R14iAtD

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

વારંવાર રામમંદિરની ખોટી વાતો કરતી સરકાર.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/2s1R14iAtD

વારંવાર રામમંદિરની ખોટી વાતો કરતી સરકાર. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/2s1R14iAtD

Let's Connect

sm2p0