ખુશ રહે ગુજરાત ખુશહાલ ગુજરાત https://t.co/eZGq2rdraC

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ખુશ રહે ગુજરાત ખુશહાલ ગુજરાત
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/eZGq2rdraC

ખુશ રહે ગુજરાત ખુશહાલ ગુજરાત #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/eZGq2rdraC

Let's Connect

sm2p0