“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો. https://t.co/XRxE1Jrahx

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/XRxE1Jrahx

“સાહેબ”, આ વખતે તમે ખરેખર ગુજરાતની જનતાની ખુમારી સામે લડવાના છો. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/XRxE1Jrahx

Let's Connect

sm2p0