જવાબ માંગતી સરકારને હવે જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે. https://t.co/MX9xhuFSQH

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

જવાબ માંગતી સરકારને
હવે
જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે.
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/MX9xhuFSQH

જવાબ માંગતી સરકારને હવે જવાબ ન આપવો પડે તે માટે ભાગ્યા કરે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/MX9xhuFSQH

Let's Connect

sm2p0