હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન https://t.co/4CVZQac9UE

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/4CVZQac9UE

હારિજમાં શ્રી રાહુલ ગાંધીનું ફુલોના હારથી ઉષ્માભર્યું બહુમાન #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/4CVZQac9UE

Let's Connect

sm2p0