નોટબંધી એ સૌથી મોટી ભૂલ છે. https://t.co/N8qLcxXPVA

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

નોટબંધી એ સૌથી મોટી ભૂલ છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/N8qLcxXPVA

નોટબંધી એ સૌથી મોટી ભૂલ છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/N8qLcxXPVA

Let's Connect

sm2p0