વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં. https://t.co/1pjV7o9MOF

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં.
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/1pjV7o9MOF

વિકાસ ફક્ત તમારો જ થયો છે!!! જનતાનો નહીં. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/1pjV7o9MOF

Let's Connect

sm2p0