“વાહ રે વિકાસ વાહ” https://t.co/CtX6E3sKn5

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“વાહ રે વિકાસ વાહ”

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/CtX6E3sKn5

“વાહ રે વિકાસ વાહ” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/CtX6E3sKn5

Let's Connect

sm2p0