સી-પ્લેનથી શું ગુજરાતની જનતાનો વિકાસ થશે ખરો? https://t.co/I9nRzLTiwq

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

સી-પ્લેનથી શું ગુજરાતની જનતાનો વિકાસ થશે ખરો?

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/I9nRzLTiwq

સી-પ્લેનથી શું ગુજરાતની જનતાનો વિકાસ થશે ખરો? #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/I9nRzLTiwq

Let's Connect

sm2p0