આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને આજે આપણી જીત બનાવીએ...

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, GujaratElections

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, GujaratElections

આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને
આજે આપણી જીત બનાવીએ...

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને આજે આપણી જીત બનાવીએ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

Let's Connect

sm2p0